Posted on

Myślałeś kiedyś w jaki sposób przedsiębiorstwa utrzymują niską temperaturę na znacznych przestrzeniach? W jaki sposób schładzane są hotele, obiekty sportowe, magazyny spożywcze czy farmaceutyczne? Produkcja żywności czy medykamentów wymaga respektowania ścisłych norm powiązanych z odpowiednią temperaturą. Do ich produkcji konieczne są odpowiednie systemy chłodzące, które umożliwiają przeprowadzenie procesu w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie są stosowane i jak działają.

jak funkcjonują chillery przemysłowe?

Chiller przemysłowy jest to narzędzie wykorzystywane do zarządzania cieczami w układach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, jego rolą jest chłodzenie wody. Odpowiednio schłodzona woda jest odprowadzana do wymiennika cieplnego, gdzie nadal bierze udział w procesie schładzania powietrza bądź wody. Klasyczne agregaty chłodnicze zużywają dużo prądu i nie są zbyt przyjazne dla środowiska naturalnego.

Chillery opierające się na wodzie lodowej są rozwiązaniem znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|przyjazne(ym) dla środowiska. Co więcej chiller jest wynalazkiem stabilnym, odpornym na różnorakie awarie.

W przeciwieństwie do klasycznych agregatów chłodzących, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cały system składa się z wielu pomp i zaworów. Dzięki używaniu agregatów wody lodowej, temperatura odprowadzane jest z wody i transportowane do zlokalizowanych przy wentylatorach konwerterów ciepła. Konwertery dzięki takiej reakcji obniżają swoją temperaturę dzięki chłodnice(om) i skraplacze(om). W trakcie procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe przy udziale wytwarzającej się parze wodnej. Woda ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co pozwala to zmaksymalizować jej atuty i zminimalizować jej wady. Przy dużych powierzchni(ach), które trzeba chłodzić bądź klimatyzować, woda lodowa jako czynnik chłodzący sprawdza się celująco. Jest w pełni bezpieczna, efektywna i generuje niższe koszty. 

W jakich sektorach znajdują zastosowanie chillery przemysłowe?

Biorąc pod uwagę ich charakterystykę, chillery wykorzystuje się do utrzymywania w określonych temperaturach wnętrz, towarów, zespołów urządzeń i różnych mechanizmów przemysłowych. Z opisywanej technologii korzysta się w wielu, różnych dziedzinach gospodarki. Mają one zastosowanie zarówno przy wytwarzaniu danych dóbr, ale również w procesie ich przechowywania. Także podmioty takie jak m.in. duże hotele, budynki biurowe czy szpitale korzystają z chillerów. Z racji tego, że są to podzespoły pozwalające na centralny nadzór systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń czy obiektów przy pomocy tylko jednego agregatu, ich zastosowanie zdobywa coraz większą popularność. 

Są również takie sektory, których niezakłócone funkcjonowanie uzależnione jest od dobrze pracującego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw sztucznych – wytwarzane produkty potrzebują odpowiednich warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii urządzeń produkcyjnych.
  • Przemysł metalowy – urządzenia stosowane w tej branży bardzo szybko zwiększają swoją temperaturę z powodu ciągłej pracy na dużych obrotach. Aby utrzymać stałą wydajność podczas całego procesu obróbki metali, niezbędna jest implementacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – zarówno produkcja, jak i przechowywanie dóbr spożywczych wymaga konkretnych warunków termicznych. W innym wypadku, może dochodzić do obniżania jakości towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez problemów, przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, wytwarzanie i magazynowanie farmaceutyków bezsprzecznie łączy się z określonymi regulacjami termicznymi. W przypadku braku właściwego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami przechowywanie medykamentów staje się awykonalne.

Implementacja i konfiguracja instalacji chłodniczej 

Właściwe działanie infrastruktury chłodniczej wymaga(ją) odpowiedniego zaprojektowania i skonfigurowania danego chillera. Istnieją odpowiednie firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Wdrażanie rozwiązania należy rozpocząć od zebrania informacji – poznania potrzeb klienta i środowiska w jakim się obraca. Po rekonesansie następuje projektowanie rozwiązania i instalacja(ę) przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, poddaje się je audytowi. Jeśli wymienione aktywności zakończą się sukcesem można uruchomić instalację chłodniczą.