Posted on

Chłodnictwo to dział techniki, który odpowiedzialny jest za odprowadzanie ciepła ze środowiska, chłodzonego w celu otrzymania i zachowania temp. niższych od ciepłoty otoczenia. Największe zastosowanie odnajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to zamknięta przestrzeń otoczona przegrodami o sporej szczelości cieplnej a także paroszczelności, w której zachowywana jest niezmienna temperatura zgodna z wytycznymi dotyczącymi przechowywanych produktów. 

W zależności od zachowywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temperatur 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temp. -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Chłodnie to profesjonalne narzędzia przeznaczone do magazynowania produktów świeżych, mrożonych w określonych warunkach. 

Komora chłodnicza wyposażona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które są w stanie zredukować i utrzymać niezmienną temperaturę we wnętrzu. 

W zależności od warunków technicznych budynku oraz indywidualnych wymagań jesteśmy w stanie wyszczególnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa tworzywo, z którego zrobione są komory chłodnicze cechuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie i gnicie, bezwonnością, ognioodpornością a także statecznością chemiczną. Jest on także łatwy do utrzymania w czystości oraz, a także pozwala na zachowanie wysokich wymogów sanitarnych.  

Komory chłodnicze używane są m.in. w zakładach produkcyjnych, przetwórniach oraz przechowalniach owoców, restauracjach oraz w placówkach służby zdrowia. 

Urządzenia te stanowią również nieodzowny kawałek wyposażenia samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków oraz pozostałych substancji chemicznych. 

Warunki, jakie muszą być spełnione w chłodni, zależą od gatunku przechowywanych w niej produktów. Temperatura wymagana w chłodni może też być zależna od oczekiwanego czasu umieszczenia, a również od tego, czy ma w niej być umieszczony świeży produkt, który następnie zostanie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. Jest to szereg zastosowań technologicznych, które mają nacelu zdołać zachować odpowiednią temperaturę we wnętrzu pomieszczenia. W komorach powinno się również utrzymywać odpowiedni jakość wilgotności oraz natężenia przepływu powietrza. 

Zasada funkcjonowania agregatu chłodniczego

Agregat chłodniczy jest punktem centralnym każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie służące do chłodzenia płynu procesowego. Składa się on z pojedynczego mechanizmu typu Monoblok, jak również kompleksowej instalacji typu split w skład w której wchodzi agregat, chłodnica i instalacja łącząca oba urządzenia. Agregaty chłodnicze możemy spotkać wszędzie tam, gdzie obniżona temperatura jest konieczna do przechowywania towarów lub zachowania ściśle ustalonych warunków pracy. Działanie agregatu chłodniczego porównywalne jest do pracy innych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Oparte jest ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały przebieg rozpoczyna się w podstawowym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura i równocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Na początku znajduje się on w stanie ciekłym, jednak pobierając energię cieplną od produktów znajdujących się we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, a także podnosi temperaturę. W kolejnym kroku trafia on do skraplacza, w którym to miejscu zaczyna się proces jego skraplania. W ten oto sposób oddaje on nagromadzoną dotąd energię. Kiedy czynnik roboczy przejdzie ponownie do stanu ciekłego jest transportowany do tzw. zaworu dławiącego – funkcją tego fragmentu jest obniżenie ciśnienia płynu, a tym samym znaczne obniżenie jego temperatury. W chwili, w której czynnik chłodniczy powtórnie trafia do parownika cykl chłodzenia zaczyna się od początku. 

Co rozpoczęło rozwój chłodnictwa przemysłowego 

Pierwotne zastosowanie komór chłodniczych sięga okresu zamierzchłego. Do przechowywania żywności stosowano rozpadliny wydłubane w lodzie ewentualnie śniegu. Już wówczas próbowano w taki sposób przedłużyć świeżość posiadanych wyrobów. W historii ludzkości woda w postaci lodu znajdowała bardzo długo zastosowanie. Właściwie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i obecnie lód jest stosowany w magazynach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe bazujące na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe dostarcza możliwości dla wielu branż na całym świecie. Mimo iż kojarzy się przede wszystkim z chłodniami i mroźniami, ma do zaoferowania o wiele więcej różnorodnych zastosowań, których zadaniem jest sprawienie odpowiednich kryteriów do przechowywania wyrobów a także wykonywania określonych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to również mechanizmy, które znajdują zastosowanie w kompleksach użytkowych i komercyjnych. Coraz to większa różnorodność systemów chłodniczych sprawia, że branża chłodnicza ciągle się rozwija. 

Porównywalnie jak w innych branżach, także w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Metody te odznaczają się wysoką skutecznością, jednocześnie ograniczając zapotrzebowanie na energię lub wykorzystują odnawialne źródła energii. Z roku na rok chłodziwa stosowane w układach chłodzenia szaf chłodniczych cechują się coraz to mniejszą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości mają zostać zastąpione przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Jaki jest koszt wybudowania komory chłodniczej?

Faza projektowania komory chłodniczej jest fundamentem efektywności przyszłej instalacji. Również od tego jak zostanie zaprojektowana instalacja do mroźni będzie zależeć jej końcowy koszt. Zależnie od rodzai produktów należy zdecydować się na odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni optymalne warunki do magazynowania. 

Najistotniejszym czynnikiem, który przesądza o koszcie budowy komory chłodniczej pozostaje wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na koszt jest poziom temperatury jaki ma być zapewniony w pomieszczeniu. Ważne jest tu dopasowanie wydajności agregatu chłodniczego, który pozwoli uzyskać stałą temperaturę powietrza. Równie istotne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem uwzględnić grubość ścian, których funkcja to skutecznie oddzielać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w głównej mierze w nim składowane. Poziom zaawansowania konstrukcji a także konieczna moc, która ma wychłodzić powierzchnię użytkową, a także jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które będą mieć wpływ na cenę montażu chłodni.