Posted on

W XXI wieku ciężko sobie wyobrazić życie bez technologii i elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Nie zapominaj jednak że elektronika może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Takie zabezpieczenie jest niezbędne po to, aby chronić wszelkie urządzenia elektryczne przed zapaleniem się. Zabezpieczenie najczęściej umieszcza się w rozdzielnicy głównej, znajdującej się w pobliżu wejścia do domu.

Jakie są źródła spięć i przepięć w instalacjach?

Źródłami spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych mogą być:

 • warunki atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w ogrodzenie,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie wyróżniamy źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Innymi słowy bezpieczniki ochraniają naszą instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakładane jest dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Takie wyłączniki ochraniają instalacje przed porażeniem podczas dotyku pośredniego i bezpośredniego. Czym jest kontakt pośredni? Jest to na przykład dotknięcie urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji.Z kolei kontaktem bezpośrednim jest przykładowo dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. Tu działanie wyłączników polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w neutralnym. Jeśli pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, występuje szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Innymi słowy ochronniki przeciwnapięciowe. To urządzenia które mają za zadanie ochronić instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je na bazie iskierników lub warystorowe. Ograniczniki przeciwprzepięciowe to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeśli ich nie ma, to prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej a wraz z tym do wszystkich podłączonych do niej urządzeń.