Posted on

Konstrukcje stalowe cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Ich niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niski koszt w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. Taka stalowa konstrukcja z pewnością jest także bardzo wytrzymała i w krótkim czasie można ją postawić. Konstrukcje zmontowane w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich wygląd zależna jest od przeznaczenia, oraz od wymagań inwestora. Jest to dobre wyjście dla przedsiębiorców potrzebujących rozległych hali magazynowych w krótkim czasie. Jest to budowla, którą bez problemu można w późniejszym czasie rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje stalowe są idealnym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich wszechstronność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej dziedzinie. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu rozwiązań może skonsultować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Projektowanie konstrukcji stalowych

Tak jak w przypadku klasycznego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji należy dysponować odpowiednim projektem. Instalacją takiej hali zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci po zebraniu dokładnego wywiadu z klientem na temat jego potrzeb, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Z pewnością taki projekt robi się z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne konstrukcje planowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Projektant potrzebuje również informacji o tym, czy dana hala ma być np. tylko dla produkcji, czy inwestor potrzebuje w niej część dla administracji. Ważne jest także, aby wziąć pod uwagę to, czy dana konstrukcja będzie w przyszłości poszerzana. Po dostarczeniu projektantom szczegółowych danych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – w niej znajdują się dane na temat fizycznych cech konstrukcji, materiałów z jakich będzie wzniesiona, oraz wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – jest to w pewnym stopniu instruktaż wznoszenia hali. Opisane są tam wszystkie etapy montażu, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Z pewnością taki projekt zawiera także wszelkie dane na temat kosztów powstania takiej budowli, a także rysunki pokazujące obiekt. Po ukończonym etapie projektowania, można przystąić do kolejnego, czyli zdobycia niezbędnych pozwoleń. 

Czy montaż konstrukcji ze stali wymaga pozwoleń?

Jeśli chodzi o montaż konstrukcji stalowych, także w przypadku wymaganych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace montażowe można zacząć dopiero po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń. Bez wątpienia najważniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Start montażu należy zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, należy wyznaczyć kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista posiada niezbywalne obowiązki, które obejmują przede wszystkim: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, a także wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Jak dobrze przygotować teren pod montaż konstrukcji stalowych?

Po zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji można rozpocząć prace fizyczne. Oczywiście przed postawieniem takiej hali niezbędne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cała konstrukcja była stabilna i trwała, wykonawca powinien zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba wykonać odwodnienie lub ewentualną wymianę gruntu. Po odpowiednim przeprowadzeniu tych prac można przejść do wylania trwałych i solidnych fundamentów. 

Jak wznosić konstrukcje ze stali?

Wznoszenie konstrukcji ze stali składa się z kilku kluczowych momentów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim kamieniem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt obiektu. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Właściwe wzniesienie takiej konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przejść do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i dobrze zmontowany. W tego typu budowlach dach zazwyczaj wykonany jest z blach falistych lub trapezowych. W projekcie zawarta jest także informacja o sposobie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Jak wznosi się ściany w konstrukcjach stalowych?

Kolejnym etapem wznoszenia hali jest budowa ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i zrobione z blach trapezowych. Oczywiście zależy to od od potrzeb i przeznaczenia takiego obiektu. Po wybudowaniu ścian można przystąpić do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, oraz wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu a także ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależne są od przeznaczenia hali i wymagań inwestora. 

Etap wykończenia konstrukcji stalowej

Z pewnością istotnym etapem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej budowli, doprowadzeniu instalacji branżowych, trzeba przystąpić do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół jak np. ogrodzenie, parkingi, drogi. Także na tym etapie ilość prac zależy od wymagań przedsiębiorcy. Zbudowanie takiej konstrukcji stalowej jest procesem złożonym z wielu etapów. Istotne, aby cały proces był odpowiednio rozplanowany, wówczas będzie sprawnie przebiegał. Wybudowanie takiej stalowej konstrukcji jest znacznie szybsze, niż wybudowanie tradycyjnego budynku, oraz znacznie mniej kosztowne. Należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorca planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów rozbudować. Oczywiście musi to być umieszczone w projekcie.