Posted on


Ubezpieczenie OC

OC to najbardziej popularna forma ubezpieczenia. Nic w tym zaskakującego z tego powodu, że oc to obowiązek. Przez to kierowcy przebierają w ofertach ubezpieczycieli. Ubezpieczenie OC musimy wykupić do momentu zarejestrowania samochodu ze względu na to, że auto, które wyjeżdża na drogę musi już posiadać OC. Istnieje też ubezpieczenie komisowe samochodu. Jednakże to nazwa potoczna. Kierowcy używają tego określenia jeśli mówimy o OC krótkoterminowym, którym jest ubezpieczenie OC obejmujące ochroną okres krótszy niż 12 miesięcy.

Ubezpieczenie OC – po co jest nam potrzebne?

Ubezpieczenie OC przydaje się wtedy, gdy będziemy uczestniczyć w wypadku lub kolizji. Z Twojej polisy, jeżeli spowodujesz kolizję odszkodowanie zostanie wypłacone kierowcy, który ucierpiał. Jeśli nie posiadasz OC zostanie zostanie nałożona kara przez UFG. Według najnowszych dostępnych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możemy wywnioskować, że opłata karna za brak ubezpieczenia OC jest uzależniona od kilku rzeczy. Przede wszystkim od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, rodzaju pojazdu, rodzaju ubezpieczenia,czy też okresu poruszania się bez OC.


Ubezpieczenie AC

AC w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC jest dobrowolną polisą. Aczkolwiek bardzo często sprzedaje się ją w jednym pakiecie z OC. Przepisy nie regulują w żaden sposób stawek ubezpieczenia AC. AC to polisa, która przede wszystkim gwarantuje zwrot kosztów które są związane z uszkodzeniem auta albo nawet jego kradzieżą. Wtedy kierowca będzie spać spokojne, poniewa nawet jeśli w czasie parkowanie sam uszkodzi samochód, ubezpieczyciel pokryje koszty.