Posted on

Bycie rolnikiem nieprzerwanie wiąże się z pewnym ryzykiem. Dużo zależy tu od pogody a także zmienności stawek w systemie gospodarczym czy rozwoju technologii. W tekście odpowiadamy na zapytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim sterować? Co to są ubezpieczenia rolnicze i jakie są ich rodzaje.

Typy ryzyka w rolnictwie

Jeśli masz swoje gospodarstwo warto wykupić ubezpieczenie dla rolników. Przesłanką jest to, że majątki rolne są obciążone dużym ryzykiem a także niestabilnością. Wynika to z powodu uzależnienia produkcji od okoliczności zewnętrznych, które na nie działają. Ryzyko w działalności rolnej jest zależna w dużym stopniu od środowiska przyrodniczego z którym związana jest produkcja oraz z otoczeniem ekonomicznym podobnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się ze względu na rodzaj działalności oraz z uwagi na źródło pochodzenia ryzyka.

Rodzaje ryzyka przez wzgląd na typ aktywności

 1. powiązane z technologią – wiąże się z nieustannym rozwojem technologicznym, techniki i biologicznym;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niekorzystne warunki klimatu, ulewne deszcze, mrozy, susze a także choroby i pasożyty. Uniemożliwia to przewidzenie dokładnej ilości produkcji i ewentualnych zniszczeń;
 3. związane z organizacją – źródłem tego ryzyka jest planowanie, nadzór i organizacja w majątku rolnym oraz zmienne zachodzące w tym obszarze;
 4. związane z ekonomią – przyczyną są zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych ludności (np. niższe wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych oraz wpływy innych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. produkcyjne – łączy elementy ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią oraz organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych zmian ekonomicznych zasad produkcji takich jak przykładowo zmienność polityki rolniczej,utraty rynków zbytu czy niższe ceny.

Podział ryzyka z uwagi na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i źródeł opłacania operacji gospodarczych przykładowo strata płynności finansowej, wzrosty stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – dotyka zmiennych w polityce rolniczej krju;
 • produkcyjne – ryzyko tyczące się przyczyn strat w procesie produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierzyny;
 • osobowe – posiada oddziaływanie na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne dotyczy chorób i wypadków przy pracy;
 • cenowe – tyczy się niepewności związanej z relacją cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka finansowego z produkcyjnym.

Jak zarządzać ryzykiem w majątku rolnym

Duży wpływ na rentowność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie w kryzysie. Najpierw należy dokonać oceny ryzyka, przemyśleć czy warto go podjąć, czy w jego konsekwencji straty będą minimalne czy też znaczne.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem działań w gospodarstwie.

Zarządzanie ryzykiem to procedury podejmowane w celu ochrony gospodarstwa przed możliwym ryzykiem. Jedną z metod pomagających w tym zakresie jest przemyślana organizacjanp. istnieje zagrożenie suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie działania albo zakupić dedykowany system nawadniający.

Następną strategią może być stosowanie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji struktury produkcji. Czasem warto przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Pozwala ono wyrównywać straty w działalności rolniczej.

Co to są ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolnicze są jednym z fundamentów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Posiadają dobry wpływ na stabilność a także systematyczny wzrost. Obniżają ryzyko działania, zachowują płynność finansową i zapewniają stabilność dochodów.

Rodzaje ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych należą:

 • OC rolnika
 • OC pojazdu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład majątku rolnego;
 • 50% roślin uprawnych.

Ubezpieczeniami  nieobowiązkowymi są:

 • NNW;
 • nadprogramowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie sprzętów rolnych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie dla gospodarstwa rolniczego – czy faktycznie się opłaca?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolniczego, przydaje się częściej niż się wydaje. Jak najbardziej warto się ubezpieczyć by zabezpieczyć własny los jako rolnika, oraz ludzi pracujących w majątku rolnym.Jeśli rolnik dokona szkody np. nieumyślnie rozprowadzi oprysk także na sąsiadujące pole, niszcząc rosnące tam rośliny,podmiot ubezpieczający również zapłaci koszta. Przykłady można podawać bez końca, ale należy pamiętać,że inwestując w polisę ubezpieczeniową,