Posted on

Jeżeli chcesz zlikwidować budynek ze swojego terenu to za każdym razem musisz zawiadomić o tym Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak mamy obowiązek prosić o pozwolenie, czasem wystarczające jest złożenie zawiadomienia. W jakich sytuacjach musimy poczekać na pozwolenie, a kiedy możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i rozpocząć roboty rozbiórkowe? Jakie pisma są nam potrzebne i gdzie je złożyć?

Źródło: Recyling-Zamość – wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenie budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeśli budynek, który planujemy poddać rozbiórce nie był nigdy wpisany na listę zabytków i nie został objęty ochroną konserwatora, jest niższy niż 8 m oraz postawiony jest od granicy działki w odległości nie mniejszej niż 50 % jego wysokości, to nie jest konieczne posiadanie pozwolenia na wyburzenie. Wystarczające jest wtedy, aby do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego dostarczyć zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie potrzebują także obiekty, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to dla przykładu tymczasowe hale stalowe. Wtedy wystarczy złożyć odpowiedni dokument i po 30 dniach można zacząć roboty rozbiórkowe.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest konieczne?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które chroni prawo albo konserwator. W zasadzie chodzi tutaj o rozbiórkę obiektów budowlanych, które uznane są za zabytek, mają więcej niż 8 m wysokości oraz tych, które usytuowane są za blisko granicy działki – czyli w odległości mniejszej niż połowa wysokości obiektu. Na dodatek obowiązek ten mają właściciele obiektów budowlanych, których rozbiórka mogłaby mieć zły wpływ na stan wody albo ogólnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są dodane na Listę Skarbów Dziedzictwa, znajdują się w parku kulturowym albo uznane są za pomnik historii – wtedy pozwolenie również jest konieczne.

Powinno się również mieć świadomość, że jeśli chcemy wyburzyć obiekt budowlany, a następnie na tym samym miejscu postawić kolejny to można za jednym zamachem zanieść druk o pozwolenie na wyburzenie a także o budowę obiektu budowlanego.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia pozwolenia na rozbiórkę?

Niesamowicie ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę musisz dostać jeszcze przed rozpoczęciem wyburzania. Urząd nie przeanalizuje wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli już ją zacząłeś. Wniosek można dostarczyć do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. Na dodatek od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę koniecznie trzeba dodać zgodę właściciela obiektu, szkic umieszczenia budynku, opis zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jeżeli jest taka potrzeba to potrzebny jest też projekt rozbiórki budynku, a w przypadku rozbiórki zabytków, obowiązkowo trzeba dostarczyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego budynku z rejestru zabytków.

Jeżeli nie wiemy jak zabrać się za roboty rozbiórkowe to można wynająć do tego grupę fachowców. W Lublinie i Rzeszowie z pewnością wyszukasz sprawdzoną firmę, która będzie posiadała wszystkie niezbędne maszyny do wyburzenia obiektu budowlanego.